Monitor Digitale Basisvaardigheden

 

Bibliotheken ondersteunen digibeten bij het ontwikkelen van digitale basisvaardigheden.

 

Daarbij werken bibliotheken resultaat gericht en wordt de kwaliteit bewaakt. NextValue voert daarom in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek de Monitor Digitale Basisvaardigheden uit. Met de resultaten van deze monitor krijgen bibliotheken inzicht in de opbrengsten van cursussen rondom digitale basisvaardigheden.

Resultaten worden tweejaarlijks gepubliceerd, op landelijk en bibliotheekniveau. Resultaten op bibliotheekniveau worden alleen aan de betreffende bibliotheek kenbaar gemaakt. De anonimiteit van de deelnemers is daarbij gewaarborgd. De resultaten worden zo gerapporteerd dat deze niet herleidbaar zijn naar individuele deelnemers.

De monitor is zo ontworpen dat deze ook toegankelijk is voor deelnemers met een laag taalniveau. Hiertoe bestaat naast een digitale versie ook een schriftelijke versie en is sprake van een eenvoudige indeling en eenvoudig taalgebruik.

 

Basis computer, internet en sociale media
De monitor is ontwikkeld voor het meten van opbrengsten van cursussen voor:
1. Basis computer- en internetvaardigheden.
2. Basisvaardigheden voor sociale media.
 
De monitor sluit daarmee aan bij de inhoud van de verschillende modules van de Klik & Tik-serie van Oefenen.nl en bij materiaal van andere aanbieders van (materialen voor) cursussen voor digitale basisvaardigheden, zoals van bijvoorbeeld Seniorweb en Nederland Samen Online. In de handleiding vindt u meer voorbeelden van leermiddelen en dienstverlening waarbij de monitor kan worden ingezet.
 
Inzet van de monitor betekent dat deelnemers aan cursussen tweemaal een aantal vragen beantwoorden:
- eenmaal voor aanvang van de cursus, ter bepaling van het beginniveau;
- eenmaal na afloop van de cursus, ter bepaling van het het eindniveau.
 
U kunt daarbij kiezen of u deelnemers de vragen schriftelijk of online laat beantwoorden. In de handleiding leest u meer over de mogelijkheden en afwegingen hierbij.
 
Schriftelijke vragenlijsten

WIlt u deelnemers de vragen schriftelijk voorleggen dan kiest u de set vragenlijsten die van toepassing is op de cursus waarop u gaat meten (A, B óf C) en drukt deze voor de deelnemers af.

A. Cursus voor basis computer- en internetvaardigheden

A1. Beginniveau basis computer- en internetvaardigheden.

A2: Eindniveau basis computer- internetvaardigheden.

 

B. Cursus voor basisvaardigheden sociale media

B1. Beginniveau basisvaardigheden sociale media.

B2. Eindniveau basisvaardigheden sociale media.

 

C.Combinatie cursus voor basis computer- en internetvaardigheden en sociale media

C1. Beginniveau basis computer- en internetvaardigheden + sociale media.

C2. Eindniveau basis computer- en internetvaardigheden + sociale media.

 

De door de deelnemers ingevulde vragenlijsten kunt u gratis retourneren naar het in de handleiding vermelde antwoordnummer.

 

Digitaal

Wilt u de deelnemers de vragen digitaal (online) laten beantwoorden, stuur dan een e-mail naar NextValue Research. U ontvangt dan een link naar de online monitor en een toegangscode. Als u de online monitor wilt inzien kunt u gebruik maken van het inkijkexemplaar. U heeft hiervoor geen toegangscode nodig.

 

Aanmelden bibliotheek

Als u gebruik gaat maken van de Monitor Digitale Basisvaardigheden vult u dan ook het digitale aanmeldformulier voor bibliotheken in. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding.

 

Handleiding

In de handleiding vindt u uitgebreide uitleg over het gebruik van de Monitor Digitale Basisvaardigheden.

 

Meer informatie

Heeft u na het lezen van de handleiding nog vragen, neem dan contact op met Sander Smit (010-8401725) van NextValue Research of Maaike Toonen van de Koninklijke Bibliotheek.

Wilt u meer weten over het opzetten van cursussen voor digitale basisvaardigheden? Raadpleeg dan de landelijke lijn de Bibliotheek en basisvaardigheden van de Koninklijke Bibliotheek. U vindt hier allerhande praktische informatie en tools voor het opzetten van dienstverlening voor basisvaardigheden.

 

Voorbeeldrapportage

De Monitor Digitale Basisvaardigheden werd tot en met februari 2016 uitgevoerd als Klik & Tik-monitor. Hieronder vindt u een voorbeeld van een rapportage op bibliotheekniveau en de landelijke rapportages 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018.

 

Uitgelicht

Bibliotheek Kerkrade maakte gebruik van de Klik & Tik-monitor en heeft de resultaten onder andere in een brochure verwerkt.

-A +A